Warranty Standards

มาตรฐานการรับประกันสินค้า

ผลิตภัณฑ์ทุกชิ้นของโฮชิซากิ ได้รับการออกแบบและพัฒนาเพื่อให้ได้ประสิทธิภาพสูงสุดภายใต้การตรวจสอบอย่างเข้มงวด เพื่อตอบสนองความต้องการของอุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่ม

สินค้าทุกตัวที่ผลิตออกจากโรงงานโฮชิซากิ ได้รับการทดสอบ การรับประกันคุณภาพ และประสิทธิภาพในการทำงานแล้ว

การรับประกันสินค้า มีสำหรับ

สินค้าเครื่องทำน้ำแข็ง

รับประกัน  2 ปี     สำหรับค่าอะไหล่ และค่าแรง

รับประกัน 3 ปี     เฉพาะค่าพาร์ทคอมเพรสเซอร์

*ไม่รวมความเสียหายจากภายนอก และความเสียหายที่เกิดกับประตู

เครื่องจ่ายน้ำแข็ง

รับประกัน  2 ปี     สำหรับค่าอะไหล่ และค่าแรง

รับประกัน 3 ปี     เฉพาะค่าพาร์ทคอมเพรสเซอร์

*ไม่ครอบคลุมถึงความเสียหายที่เกิดขึ้นกับชิ้นส่วนภายนอก และความเสียหายที่เกิดกับประตู

ตู้แช่เคาน์เตอร์สแตนเลส ตู้แช่สแตนเลสชนิดตั้ง ตู้เย็นแบบลิ้นชัก

รับประกัน 1 ปี   สำหรับค่าอะไหล่ และค่าแรง

ตู้ซูชิ – ตู้โชว์สินค้า

รับประกัน 1 ปี   สำหรับค่าอะไหล่ และค่าแรง

*ไม่ครอบคลุมถึงความเสียหายที่เกิดขึ้นกับชิ้นส่วนภายนอก เช่น กระจก, ประตู  ฯลฯ

เครื่องทำความเย็นเบียร์สด ชนิดมีหัวจ่าย

รับประกัน 1 ปี  สำหรับค่าอะไหล่ และค่าแรง

เครื่องทำน้ำซุบอัตโนมัติ

รับประกัน 1 ปี  สำหรับค่าอะไหล่ และค่าแรง

 เครื่องผลิตน้ำอิออน

รับประกัน 3,000 ชั่วโมงหลังการใช้งาน

Hoshizaki (Thailand) Limited. Notification of Coronavirus countermeasure.

X